Våra tjänster

Tömningar

Vi tömmer regnvattensbrunnar, latrinbrunnar, septittankar, sandavskiljnings brunnar, olje- och fettavskiljnings brunnar.

Spolningar och tvättningar

Vi spolar och tvättar avlopps-, regnvatten- och dräneringsrör mm.

Bortspolning av rötter från rör

Torrsugningar

T.ex. spån, flis, sand, sepel, blåsull, pulverprodukter, leca mm.

Blåsning av sepel och leca.

Avloppskamera

Nyhet: nu även en kamerabil på kommande i sommar med robot kameror

Avloppskameran för filmning utav avlopp, dränering, regnvattenrör samt kartering utav rör.

Dejour 24/7

Om nöden infaller, har vi dejour dygnet runt

0400208493

0451868566

Uthyrning av WC

Vanliga wc:n, inva wc:n och pissoarer och handtvätt.

Gör en beställning!

Till kontaktsidan