Våra tjänster

Våra tjänster

Dejour 24/7

Om nöden infaller, har vi dejour dygnet runt 0451868566

Dejour 24/7

Spolningar och tvättningar

Vi spolar och tvättar avlopps-, regnvatten- och dräneringsrör mm.

Spolningar och tvättningar

Torrsugningar

T.ex. spån, flis, sand, sepel, blåsull, pulverprodukter, leca mm.

Torrsugningar

Tömningar

Vi tömmer regnvattensbrunnar, latrinbrunnar, septittankar, sandavskiljnings brunnar, olje- och fettavskiljnings brunnar.

Tömningar

Avloppskamera

Avloppskameran för filmning utav avlopp, dränering, regnvattenrör samt kartering utav rör.

Avloppskamera

WC vuokraus

Vanliga wc:n, inva wc:n och pissoarer och handtvätt.

Uthyrning av WC

Ta kontakt eller boka in en tömning

Ta kontakt via formuläret eller ring oss.